SITEMAP |
       
 
 
 
   
 
 
 
Fizikalna terapija
 

Elektroterapija - korišćenje nekih oblika električne energije u cilju lečenja.

U studiju In Balance se sprovode sledeće vrste fizikalne terapije:

 • GALVANIZACIJA- primena jednosmerne konstantne struje koja deluje na tkivo između postavljenih elektroda. Primenjuje se kod otoka, bolnih stanja, oduzetosti, reumatskih stanja.
 • ELEKTROFOREZA LEKOVA (jonoforeza)- unošenje lekova u organizam putem konstantne jednosmerne struje (galvanizacija) čime je omogućeno da lek za najkraće moguće vreme bude na mestu povrede ili zapaljenja. Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, imamo produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.
 • DIJADINAMIČNE STRUJE-  razne modulacije impulsnog toka galvanske struje po obliku, frekvenciji i amplitudi. maju snažno analgetičko dejstvo koje se brzo postiže i traje nekoliko časova, deluju na smanjenje edema i hematoma.
 • TENS (transkutana elektro-neuro stimulacija)- jedna od najdelotvornijih metoda u borbi protiv bolova. Omogućava pacijentu da kontroliše akutan ili hronični bol i smanji upotrebu analgetika bez ikakvih sporednih efekata. Primenjuje se kod migrena, glavobolja, distorzija i kontuzija, bola u leđima, neuralgija, kod bolova reumatskog porekla.
 • INTERFERENTNE ILI "UKRŠTENE STRUJE"- niskofrekventne naizmenične struje. Dobile su naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola.  Ima primenu kod svih degenerativnih reumatskih oboljenja velikih zglobova (kuk, koleno, rame), kod cervikalnih i lumbalnih sindroma. Posebna prednost primene interferentnih struja je kod stanja posle preloma, kod pacijenata kojima je ugrađen metal jer oni zbog prisustva metala ne mogu da prime ni jednu drugu vrstu struje.
 • ELEKTROSTIMULACIJA-  nadražaj strujom određenog inteziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) mišića koji nisu u stanju da iz određenih razloga funkcionišu na normalan način.
 • SONOTERAPIJA (ultrazvučna terapija)- primena akustične energije u terapisjke svrhe. Ultrazvučni talasi zbog svog dvostrukog delovanja mehaničkog i toplotnog predstavljaju veoma efikasno sredstvo pri terapiji brojnih patologija nervnog i koštano-mišićnog sistema. Oba efekta izazivaju lokalno povećanje temperature što dovodi do bolje cirkulacije kroz tretirano područje što ubrzava i olakšava lečenje.
 • SONOFOREZA- unošenje lekova putem ultrazvuka i za razliku od elektroforeze lekprodire znatno dublje u tkivo (do50mm).

Indikacije za za primenu sonoterapije su široke: Morbus Bechterew, vanzglobni reumatizam (bursitis, periartritis, entezitis, fibrozitis, tendovaginitis), spondilotične promene kičmenog stuba, coxarthrosis, gonarthrosis, posttraumatska stanja (povrede mekih tkiva, mišića, ligamenata), stanja posle preloma kostiju, sportske povrede, Dipitrenova kontraktura, edemi i hematomi, mialgije, neuralgije, isialgije, discopathia, Herpes zoster, ožiljci.

 • LASER (stimulisana emisija svetlosti)- primenjuje se u svim oblastima medicine. Najbolje rezultate je dala u tretmanima bolova i kod oštećenja kože i potkožnog tkiva (opekotine, rane, dekubitusi, herpes zoster, herpes simplex)
 • PARAFINOTERAPIJA-  jednostavna i komforna metoda kojom se postižu dobri rezultati u terapiji. Koristi se u tečnom stanju sa tačkom topljenja oko 50C. Nakon skidanja parafina koža je crvena, topla, vlažna i elastična. Primena parafina može biti samostalna ili uvod u neku od fizikalnih procedura.
 • KRIO TERAPIJA- primena hladnoće (led) u fizikalnoj terapiji. Kao toplota ima slične efekte ali oni mnogo duže traju. Hladnoća deluje u prvom trenutku na krvne sudove tako što deluje na njihovo sužavanje, a posle nekog vremena dolazi do njihovog naglog širenja uz jaku navalu krvi. Dovodi do konsenzualne reakcije-  efekat toplote (ili hladnoće) gde delovanjem na jednu ruku ili nogu, posle desetak sekundi dolazi do proširenja krvnih sudova i na drugoj ruci ili nozi, nešto manjeg obima i inteziteta.

Primena termoterapije je najčešća kod otoka (uglavnom hladno) i bolnih stanja (toplo i hladno).

 
 
 
Usluge